Välkommen till Teknikhandboken

"Byggnadsplåtslageri, material och utförande"

Handboken vänder sig i första hand till arkitekter, konsulter, fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Är användbar som referensmaterial i dialoger mellan entreprenörer och beställare samt i utbildningssyfte.