Figurer från AMA Hus 18 är återgivna med vederbörligt tillstånd från AB Svensk Byggtjänst.
För samtliga AMA-figurer gäller: © AB Svensk Byggtjänst.