Skriv ut

Framställningsmetoder och användning

Bauxit förädlas till aluminiumoxid enligt Bayermetoden.

Vid framställning av aluminium från aluminiumoxid åtgår elenergi. Per 1 ton aluminium (från bauxit till göt, primäraluminium) krävs cirka 16 000 kWh elenergi (57,6 GJ) och cirka 60 GJ termisk energi. Dessa siffror inkluderar även energibehovet för transport och lokaluppvärmning.

I Sverige finns en anläggning för framställning av aluminium genom smältelektrolys samt flera omsmältverk.

Vid sekelskiftet var den totala världsproduktionen av primäraluminium 5,7 kton per år. 1994 hade den ökat till 19 000 kton (se figur 3:21).

Användningen av aluminiumprodukter i byggnadsbranschen i Västeuropa har ökat markant under perioden 1960 – 1995 (se figur 3:22).

Utvecklingen och fördelningen av aluminiumanvändning på några produktområden från 1950-talet och framåt i Sverige framgår av figur 3:23.

Figur 3:21. Världsproduktionen av primäraluminium under 1900-talet. Källa: Finspong Aluminium AB.<br />
Figur 3:21. Världsproduktionen av primäraluminium under 1900-talet. Källa: Finspong Aluminium AB.
Figur 3:23. Utvecklingen och fördelningen av aluminiumanvändningen på några produktområden i Sverige. Den totala aluminiumanvändningen var år 1994 cirka 200 kton. Källa: Finspong Aluminium AB.Figur 3:23. Utvecklingen och fördelningen av aluminiumanvändningen på några produktområden i Sverige. Den totala aluminiumanvändningen var år 1994 cirka 200 kton. Källa: Finspong Aluminium AB.
Figur 3:22. Användning av aluminiumprodukter i byggnadsbranschen i Västeuropa under perioden 1960 – 1995. Källa: European Aluminium Association.Figur 3:22. Användning av aluminiumprodukter i byggnadsbranschen i Västeuropa under perioden 1960 – 1995. Källa: European Aluminium Association.