Skriv ut

Flöde av omvandlingsprodukter

Flöde av omvandlingsprodukter av organiska ämnen vid omsmältning av PVC-plastisolbelagd plåt.

Stålskrot är en betydelsefull råvara för stålindustrin. Tunnplåt som är grundmaterialet för PVC-belagda produkter är efter användning en råvara för omsmältning i elektrostålverken. Försök har visat att klorlasten i elektrostålugnen har en viss inverkan på bildningen av klororganiska föreningar som till exempel dioxin. PVC-plastisolbelagt skrot, som har det största klorinnehållet, ger den största bildningen av klororganiska föreningar. Ingen större skillnad i bildad mängd klororganiska föreningar kunde dock påvisas mellan plast- och oljehaltigt skrot utan klor och oljehaltigt skrot med klor.

Man har dock kommit fram att andra driftparametrar har större betydelse för utsläppen av dioxin och andra klororganiska föreningar (till exempel klorbensener och klorfenoler).

Utsläppen av dioxiner har under 1990-talet minskat kraftigt vid samtliga anläggningar (industriella- och förbränningsanläggningar) i landet. Dagens utsläpp av dioxiner är så små att de numera inte bedöms utgöra någon risk för miljö och människa.