Skriv ut

Flöde av stabilisatorer

Blystabilisatorer förekommer inte i dagens PVC-plastisoler.

Stabilisatorerna som ingår i Plastisol består av barium- och zinkföreningar och organiska tennföreningar. Epoxiderad sojaolja fungerar som sekundär stabilisator. Den reagerar med den saltsyra som frigörs från PVC-polymeren. Saltsyran skulle annars katalysera en nedbrytning av PVC-bindemedlet.

I litteraturen anges att dialkyltennkarboxylater övergår till klorider som frigörs då plasten bryts ned på deponi. I Industriförbundets remissvar konstateras att PVC ej undergår termisk nedbrytning vid temperaturer under 80 °C. Däremot kan PVC som utsätts för solljus undergå fotooxidativ nedbrytning i ett ytterst tunt ytskikt och huvuddelen av materialet förblir intakt. Hittills utförda undersökningar tyder på att migrering av organiska tennföreningar torde vara försumbar även vid deponering av PVC-materialet.