Skriv ut

Framställningsmetoder och användning

Färgbeläggningen har två syften. Dels ger den plåten ett tilltalande utseende dels skyddar den mot korrosion.

Under 1999 fanns 5 målningslinjer för bredband i Sverige.

Bandlackering är en noga kontrollerad kontinuerlig process. Plåtbandet rengörs, förbehandlas kemiskt och sedan valsas färgen på i två steg, grundfärg och täckfärg. Mellan de båda färglagren torkas och härdas beläggningen i ugn. Plåten kan också beläggas på båda sidor med tvåskiktssystem. Avgående lösningsmedel från ugnen leds till en efterbrännare, där de förbränns vid hög temperatur. Energin från förbränning av lösningsmedlen återvinns (~ 25 kWh/ton) och återförs till processen för torkning av färgen.

Den färgbelagda plåten rullas sedan på nytt ihop till rullar (coils) för vidare bearbetning.

Som energiråvara används el och gasol. Den sammanlagda energiförbrukningen ligger på ungefär 500 kWh/ton (1,8 GJ/ton) färgbelagd plåt.

Den färgbelagda eller förmålade plåten består av flera skikt. Plåten finns i mitten, därefter följer ett metalliseringsskikt (~ 20 mm vid stål), ett förbehandlings- och passiveringsskikt, grundfärg och ytlack. På baksidan kan man ha baksideslack med eller utan grundfärg. Aluminiumplåt som ska lackeras måste också förbehandlas, huvudsakligen genom kromatering. Andra förbehandlingar är till exempel anodisering. Såväl rostfri plåt som zinkplåt kan även lackeras.

Totalt målas cirka 200 000 ton tunnplåt per år (~ 5 % av stålproduktionen).

Bild 3:5. Färgbeläggning av plåt sker genom att färgen valsas över på plåten i två steg. Foto: SSAB Tunnplåt ABBild 3:5. Färgbeläggning av plåt sker genom att färgen valsas över på plåten i två steg. Foto: SSAB Tunnplåt AB
Figur 3:34. Principiell uppbyggnad av färgsystem på plåt. Källa: Plannja AB.Figur 3:34. Principiell uppbyggnad av färgsystem på plåt. Källa: Plannja AB.