Skriv ut

Hushållning med naturresurser

Som nämndes i avsnittet om fabriksmålad plåt utgör färgbelagt plåtskrot en viktig råvara för tillverkning av ny stål- eller aluminiumplåt.

I ett kretsloppsperspektiv kan dock även andra frågeställningar beaktas när det gäller färganvändning för målning av takplåt. Av intresse från kretsloppssynpunkt är hur ofta ommålning bör ske. Läs mer om ommålning i kapitel 13, Målning.

Problem med kringutrustning och typ av förpackningar, kan också vara av intresse. Den totala mängden metallförpackningar som säljs i Sverige är cirka 50 000 ton, fördelat på 38 000 ton stål och 12 000 ton aluminium. En av de största användare för metallförpackningar är färg/limproducenterna. Metallförpackningar från färg/lim kan ingå i insamlingssystemet om de är torra och spackel- eller penselrena. Övriga förpackningar med rester kvar ska lämna till kommunens miljöstation – då de betraktas som miljöfarligt avfall. Återvinningsmålet för metallförpackningar ligger från och med 1 januari 1997 på 50 %. Redan idag ligger återvinningsgraden materialslagen stål och aluminium långt över 50 %.

Inom färgbranschen pågår arbete att ytterligare öka återvinningsgraden av metallförpackningar.