Skriv ut

Korrosionsskyddande färg

Vid målning av plåttak används korrosions-skyddande färg. De vanligaste komponenterna i korrosionsskyddande färg presenteras nedan

Bindemedel

Korrosionsskyddande färger domineras av produkter som innehåller följande bindemedel:

  • Alkyder (60 % fettsyror)
  • Alkydhartser (uretanalkyder)
  • Akrylatpolymer
  • Epoxiharts (2-komponent)

Förutom ovannämnda bindemedel används oljefärger (till exempel linolja) i mindre utsträckning. De används i första hand på gamla, flera gånger tidigare målade tak.

Pigment

Den korrosionsskyddande färgen innehåller aktiva rostskyddspigment. Vanligast är zinkfosfat, i viss mån bariummetaborat och strontiumkromat och undantagsvis blymönja.

Användningen av blymönja är numera starkt begränsad av arbetsmiljöskäl och används bara av yrkesmålare på gamla K-märkta tak där det finns rost. Från och med 1 juli 1996 är tillsatser av blyföreningar överstigande 0,5 % förbjudna i konsumentfärger.

Även användningen av kromater är reglerad från och med 1 juli 1996. Kromater i konsumentfärger får inte överskrida 0,1 %.

Zinkpulverrik grundfärg (epoxiprimer, 2 komponent) påminner om ett metalliseringsskikt av zink. Denna färg har till uppgift att ersätta det ursprungliga zinkskiktet på stålplåt där zinkskiktet korroderat eller skadats.

Lösningsmedel

En stor del av äldre fabrikslackerad planplåt utgjordes av plastisolbelagd stålplåt. För ommålning av plastisol rekommenderar vissa fabrikanter vattenburen akrylatpolymer. Bidraget till den totala användningen av organiska lösningsmedel i utomhusfärger blir på detta sätt lägre. Lösningsmedelsbaserade (lacknafta) täckfärger (akrylat/alkyd) används företrädesvis vid målning av polyester-, PVDF-, polyuretan-, akrylat- och metallbeläggningar. Läs mer om målning av plåt i kapitel 13, ”Målning”.

Tillsatser

Bland de tillsatser som bedöms ha störst betydelse från hälso- och miljösynpunkt förekommer fortfarande följande föreningar i korrosionsskydsfärger för yrkesmålning av plåttak:

  • Nonylfenoletoxylater (dispergeringsmedel för pigment och bindemedel)
  • Ftalater, klorparaffiner (mjukgörare, flamskyddsmedel)
  • Klorerade biocider (exempelvis Klortalonil, Folpet, Diklofluanid)

Användningen av dessa tillsatser har minskat betydligt under de senaste 10 åren. De mängder av dessa ämnen i färger som redovisas i tidigare undersökningar är därför helt inaktuella.