Skriv ut

Tillverkning av färg

Färgtillverkningen är en blandningsprocess där de olika komponenterna kombineras i bestämda proportioner och dispergeras till en homogen produkt.

Många av komponenterna tillverkas av oljeprodukter från den petrokemiska och syntetisk-kemiska industrin.

Industriell färgtillverkning börjar normalt med en förblandning, där bindemedel, lösningsmedel och pigment blandas till en pigmentpasta. Denna pasta dispergeras med hjälp av kvarnar eller dissolvrar. Efter dispergeringen sker efterblandning, med resterande bindemedel, lösningsmedel och tillsatser. Därefter sker nyansering – så att färgen erhåller önskad kulör. När produkten uppfyller ställda krav görs en sista filtrering. Slutligen fylls färgen i olika emballage.

Den totala färgförbrukningen i Sverige var 72 miljoner liter under 1995. Av detta var 20 miljoner liter avsedda för utomhusbruk. Av dessa utomhusfärger var 75 % lösningsmedelsburna och resten var vattenburna. Följande huvudgrupper finns bland utomhusfärger för konsument- och yrkesmåleri:

  • Fasadfärger
  • Fönsterfärger
  • Puts-, mur- och betongfärger
  • Korrosionsskyddsfärger
  • Träolja