Skriv ut

Hushållning med naturresurser

Restprodukter och avfall

Restprodukter och avfall, i huvudsak olika slagger från tillverkning av olegerat stål, återanvänds eller återvinns till cirka två tredjedelar (se tabell 3:1).

Återvinning av metaller från filterstoft, huvudsakligen från stålindustrin, sker vid Scan Dust i Landskrona sedan 1984. Under perioden 1984 till 1997 har mer än 350 kton filterstoft och andra typer av restprodukter upparbetats till 17 kton metaller (zink, krom, nickel, molybden med mera).

Tabell 3:1. Restproduktmängder (kton/år) vid svenska stålverk 1995.Tabell 3:1. Restproduktmängder (kton/år) vid svenska stålverk 1995.
Figur 3:8. Den svenska stålskrotbalansen under perioden 1980 – 1997. Källa: Jernkontoret.Figur 3:8. Den svenska stålskrotbalansen under perioden 1980 – 1997. Källa: Jernkontoret.