Skriv ut

Järn och stål i miljön

Den ackumulerade mängden av stålmaterial i det svenska samhället har på senare år kommit i fokus för miljödebatten.

Detta beror dock inte på den dominerande beståndsdelen (järnet) i stålprodukterna utan den befarade risken för läckage av andra metaller som används för att skydda stålprodukter mot korrosion, exempelvis zink på olegerat stål. Även risken för läckage av ämnen från skyddande färgskikt har uppmärksammats. Miljöaspekter i samband med användning av metalliserad respektive färgbelagd plåt behandlas i avsnitt om zink samt avsnitten om färg för plåt.

Sverige är värdens 9.de största konsument/capita av stål.