Skriv ut

Ursprung och brytning av järn

Järn är ett av de vanligaste elementen i jordskorpan. Det ingår i en rad mineral och utgör cirka 4,5 % av jordskorpan (cirka 45 kg/ton).

Undantagsvis uppträder metallen i relativt ren form i naturen bland annat i meteoritstenar, vilka ofta också har ganska hög nickelhalt. De viktigaste malmmineralen är oxid, såsom hematit (järnglans) som bildar blodstensmalm och magnetit, som bildar svartmalm.

Brytvärda järnmalmer är vitt spridda över jordytan. Den största järnmalms-brytningen i Sverige sker i Kirunafältet. Malmkroppen i Kiirunavaara är en av världens största malmkoncentrationer. Därnäst i brytsiffror kommer Gällivarefältet.

Malmreserverna i världen brukar redovisas dels som ”upptäckta och brytvärda tillgångar” dels som ”beräknad total reserv”. Den totala reserven omfattar, förutom de för dagen brytvärda tillgångarna, även sådana kända tillgångar som för tillfället anses vara olönsamma. Enligt Minerals Handbook 1996 – 1997 är de uppskattade brytvärda tillgångarna 65 miljarder ton järnmalm och den totala reserven är 100 miljarder ton.