Skriv ut

Målning på olika underlag

Rostiga ytor

Grundfärg (B, F) 40 μm
Totalt 40 μm

Eller enligt fabrikantens anvisningar.

Fabriksbelagd plåt

I nedanstående behandlingssystem förekommer behandlingar inom [ ]. Detta innebär att behandlingen inte är obligatorisk utan krävs i vissa fall.

Där färgtyp anges med till exempel A avses alla med A betecknade färgtyper. Om A.1 anges avses endast denna färgtyp.

Underlag av plastisol (intakt färgskikt)

Alternativ 1

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (C.1) 40 μm
Täckfärg (C.1) 40 μm
Totalt 80 μm

Alternativ 2

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Täckfärg (C.1, I, J) 60 μm
Totalt 60 μm

Underlag av plastisol (flagade, matta, tunna färgskikt)

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg på metallrena ytor, (D, F, G) 15 – 40 μm
Täckfärg, (C.1, D, I, J ) 40 – 60 μm
Totalt 75 – 80 μm

Anmärkningar:

 • Marin-, och speciellt västkustmiljö, kan kräva ett extra täckfärgsskikt.
 • På kvarsittande plastisol rekommenderas en mjukgörarstopper under färgtyp D.

Underlag av polyester, akrylat, metallack, polyuretan

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

[Grundfärg (hela ytan) (G, F) 15 – 40 μm]
Täckfärg (A, C, D, I, J) 40 – 60 μm
[Täckfärg (A, C, D, I, J) 40 μm]
Totalt 40 – 120 μm

Anmärkningar:

 • 120 μm är nödvändigt i kustklimat och i industriatmosfär.
 • Grundfärg som rekommenderas är av typ vidhäftningsgrund och kan behöva kompletteras med rostskyddsgrund fläckvis. På aluminiumplåt räcker det med vidhäftningsgrund.
 • Under vissa förutsättningar kan grundfärg uteslutas. Kontrollera med färgleverantören.

Underlag av PVDF

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (hela ytan) (G, F) 15 – 40 μm
Täckfärg (A, C, D, I, J) 40 – 60 μm
[Täckfärg (A, C, D, J) 40 μm]
Totalt 75 – 120 μm

Anmärkningar:

 • Endast förbehandlingen skiljer från föregående behandling.
 • 120 μm är nödvändigt i kustklimat och i industriatmosfär.
 • Bästa tänkbara färg från kulör- och glanshärdighetssynpunkt bör användas, eftersom den ursprungliga beläggningen har valts med hänsyn till hög kulör- och glanshärdighet. Här är till exempel polyuretan det bästa alternativet.
 • På aluminiumplåt räcker det med vidhäftningsgrund.

Metalliserad plåt

Underlag av ny plåt (zink, aluminium/zink)

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (hela ytan) (D, F, G) 15 – 40 μm
Täckfärg (A, C, D, I, J) 40 μm
[Täckfärg (A, C, D, I, J) 40 μm]
Totalt 55 – 120 μm

Anmärkningar:

 • 95-120 μm är nödvändigt i kustklimat och i industriatmosfär.
 • Grundfärg som rekommenderas ska vara av typ vidhäftningsgrund.

Fabriksgrundad plåt (polyestergrund)

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (hela ytan) (D, F, G) 15 – 40 μm
Täckfärg (A, C, D, I, J) 40 μm
[Täckfärg (A, C, D, I, J) 40 μm]
Totalt 55 – 120 μm

Anmärkningar:

 • 120 μm är nödvändigt i kustklimat och i industriatmosfär.
 • Grundfärg som rekommenderas ska vara av typ vidhäftningsgrund och kan behöva kompletteras med rostskyddsgrund fläckvis.
 • Vissa plåt- och färg tillverkare rekommenderar samma färg som grund- och täckfärg. På Polyestergrundad plåt kan detta vara acceptabelt. Kontrollera förutsättningarna med färgleverantören.

Platsmålad plåt

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (D, F) 40 μm
Täckfärg (A, C, D, E) 40 μm
[Täckfärg (A, C, D, E) 40 μm]
Totalt 80 – 120 μm

Anmärkningar:

 • Antal skikt beror på i vilken miljö plåten finns, samt hur nedbruten den tidigare målningen är. Minsta totala skikt ska vara ~ 80 μm om det finns ett intakt metalliseringsskikt. Om plåten ursprungligen är ”svartplåt” erfordras minst 160 μm.
 • Alkydfärg ska vara av långoljetyp och bör ha rostskyddspigmentering.
 • Kulturminnesobjekt behandlas enligt särskilda direktiv och anvisningar från Riksantikvarieämbetet och byggnadsantikvarierna.
 • Beroende på tidigare målning kan helt andra system krävas. Kontrollera med färgtillverkaren.
 • Grundfärg B.2 används endast på rostiga ytor.

Aluminiumplåt

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (hela ytan) (D, F, G) 15 – 40 μm
Täckfärg (A, C, D, I, J) 40 μm
[Täckfärg (A, C, D, I,J) 40 μm]
Totalt 55 – 120 μm

Kopparplåt

Målning

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (hela ytan) (D, F, G) 15 – 40 μm
Täckfärg (A, C, D, I) 40 μm
[Akrylat/Alkyd, täckfärg (A, C, D) 40 μm]
Totalt 55 – 120 μm

Klarlackering

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Polyuretan klarlack, (I, J) 40 μm
Polyuretan klarlack, (I, J) 40 μm
Totalt 80 μm

Patinering och förgyllning

För närmare information om grönpatinering och andra ytbehandlingsmetoder såsom förgyllning hänvisas till tillverkarna av kopparplåt.

Rostfri plåt

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (hela ytan) (D, F, G) 15 – 40 μm
Täckfärg (A, C, D, I, J) 40 μm
[Täckfärg (A, C, D, I, J) 40 μm]
Totalt 55 – 120 μm

Klarlackering

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Klarlack, (I, J) 40 μm
Klarlack, (I, J) 40 μm
Totalt 80 μm

Titanzinkplåt

Förbehandling enligt tidigare avsnitt

Grundfärg (D, F, G) 15 – 40 μm
Täckfärg (A, C, D, I, J) 40 μm
[Täckfärg (A, C, D, I, J) 40 μm]
Totalt 55 – 120 μm
Bild 13:21. Här målas med ett 2-komponentsystem. Foto: Leif Johansson, RenovatorBild 13:21. Här målas med ett 2-komponentsystem. Foto: Leif Johansson, Renovator
Bild 13:22. Vid sprutmålning är det viktigt att beakta riskerna för att färg sprids även på ytor som inte ska målas. Mot den bakgrunden erfordras alltid vid sprutmålning kompletterande målning med pensel och/eller rulle. Foto: Leif Johansson, RenovatorBild 13:22. Vid sprutmålning är det viktigt att beakta riskerna för att färg sprids även på ytor som inte ska målas. Mot den bakgrunden erfordras alltid vid sprutmålning kompletterande målning med pensel och/eller rulle. Foto: Leif Johansson, Renovator