Skriv ut

Ställningar

Mera omfattande takfotsarbeten förutsätts bli utförda från en byggnadsställning.

Skälen är två, dels är det en ökad fallrisk utan byggnadsställning dels blir arbetsställningen mycket obekväm om arbetet ska utföras från taket.