Skriv ut

Hängrännor

Hängrännor och stuprör är en vanlig takavvattningsanordning. Även ett riktigt utformat tak kan leda till isbildning vid takkant och därmed också i hängrännor och stuprör.

Påkänningar – och sättningar med mera – kan leda till att fallet i hängrännorna förändrats. I värsta fall uppstår bakfall och kvarstående vatten. Vid papptäckning kan det hända att fotplåten dragit sönder pappen.

Vid underhållskontrollen undersöks följande:

  • fall
  • täthet i skarvar
  • fotplåt (korrosion), sprickbildning vid papp
  • infästning (krok)
Bild 12:41. Otäta hängrännor kan snabbt ge stora skador på underliggande fasad. Foto: Torbjörn Osterling.Bild 12:41. Otäta hängrännor kan snabbt ge stora skador på underliggande fasad. Foto: Torbjörn Osterling.