Skriv ut

Om oss

Välkommen till teknikhandboken ”Byggnadsplåt, Material och Utförande”!

Initiativet till denna handbok togs av Plåt & Ventföretagen. Handboken vänder sig i första hand till arkitekter, konsulter, fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Den har också visat sig vara dels ett lämpligt referensmaterial i diskussioner mellan entreprenörer och beställare, dels ett utmärkt utbildningsmaterial.

Syftet är att från olika perspektiv belysa plåtens möjligheter ur arkitektonisk och teknisk synvinkel men också dess begränsningar.

Projektet leddes av Bo Selander, tidigare Plåtslageriernas Riksförbund och Torbjörn Osterling, Bentab Byggkonsult AB. Projektet stöddes ekonomiskt av ett flertal leverantörsföretag som med egen personal ingått i en referensgrupp samt medverkat med både texter och bilder.

Ursprungliga författare till respektive kapitel var:

1. Påverkan på tak och fasader Torbjörn Osterling
2. Plåtmaterial, egenskaper Torbjörn Osterling
3. Plåtmaterial i kretsloppet Eva Waltersson
4. Takets utformning och planlösning Bo Selander
5. Fasadens utformning Bo Selander
6. Underlag för plåt Torbjörn Osterling
7. Infästning av plåt i olika underlag Jan-Inge Bengtsson
8. Rörelser och rörelsefogar Torbjörn Osterling
9. Bearbetning, formning Osmo Kurki
10. Utformning Bo Selander och Torbjörn Osterling
11. Tillträdes- och skyddsanordningar Jarl Alenius
12. Underhåll Torbjörn Osterling
13. Målning  Kurt Fredriksson
14Lättbyggnadsteknik  Annika Brännmark
 15. AMA-figurer  Bo Selander och Torbjörn Osterling

Efter att de ursprungliga texterna publicerades har vissa revideringar gjorts. I vissa fall har revideringarna gjorts av andra personer. Redigeringen av denna elektroniska version görs av Bo Selander och Torbjörn Osterling. Har du synpunkter på innehållet eller anser att något saknas så kan du lämna meddelande genom att klicka på ”Kontakt” ovan..

 

 platochventforetagen_loggo

Plåt & Ventföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges plåtslageriföretag. Organisationen har cirka 900 medlemmar som sysselsätter omkring 5 000 anställda. Organisationen bildades 1900 och har sedan dess värnat yrkesskicklighet och tradition.