Teknikhandboken Byggnadsplåt

Text och innehåll är återgivet med tillstånd från AB Svensk Byggtjänst.

Hängskiva/Vindskiva