Teknikhandboken Byggnadsplåt

Text och innehåll är återgivet med tillstånd från AB Svensk Byggtjänst.

Ståndskiva vid vägghörn