Skriv ut

Handboken

Handboken

Välkommen till Teknikhandboken ”Byggnadsplåt, Material och Utförande”!

Initiativet till denna handbok togs av Plåt & Ventföretagen. Handboken vänder sig i första hand till arkitekter, konsulter, fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Den har också visat sig vara dels ett lämpligt referensmaterial i diskussioner mellan entreprenörer och beställare, dels ett utmärkt utbildningsmaterial.

Syftet är att från olika perspektiv belysa plåtens möjligheter ur arkitektonisk och teknisk synvinkel men också dess begränsningar.

 

platochventforetagen_loggo