Teknikhandboken Byggnadsplåt

Länkar

Här hittar tips på andra webbplatser där du hittar mer information, fakta, tips och råd om plåt som byggmaterial, historik, karriärvägar med mera.

Plåt & Ventföretagen

Bransch- och arbetsgivarförbund för plåtslagerier och ventilationsföretag med 950 anslutna medlemsföretag.

Trygg plåt

Branschens auktorisation för byggnadsplåtslagerier är för de som är seriösa och ligger i framkant. Auktorisationen innebär att man med ett systematiskt arbetssätt säkerställer sin leverans till kund.

Skotta säkert

Licenseringssystem för säkrare takskottning.

PV Kalkyl – Byggplåt

Kalkyleringsprogram för plåtslageriföretag, som ökar vinsten och halverar tiden när du gör din kalkyl.

PV Kalkyl – Webbplåt

Webbversionen av Plåt & Ventföretagens kalkylprogram för företag inom byggplåt.

PV Kalkyl – Ventilation

Ett branschanpassat kalkylprogram för alla ventilationsföretag som ger större överblick och bättre kontroll över uppdragen.

Svensk Byggplåt

Leverantörs- och branschorganisation med syfte att lyfta fram plåtens fördelar som byggnadsmaterial.

Garanterat jobb

Plåt & Ventföretagens kampanjsajt Garanteratjobb.se lyfter det faktum att alla som har en utbildning till plåtslagare eller ventilationsmontör har valt ett framtidsyrke. Sajten riktar sig till föräldrar, äldre vuxna samt elever i grundskolan.

Plåt & Ventbyrån

Plåt & Ventbyrån ägs gemensamt av Plåt & Ventföretagen och Byggnads och jobbar med yrkesutbildning och utveckling inom byggnadsplåtslageri och ventilation.

Föreningen Tak & Fasadkonsulterna

En förening för seriösa och kunniga konsulter med tak och fasader som specialitet och då främst med plåtbeklädnad, men även med andra fasadmaterial.

Plåt & Vent Magasinet

Plåt & Vent Magasinet, som grundades 1909, är Sveriges enda branschtidning som vänder sig till aktörer och intressenter inom byggnadsplåtslageri, ventilation samt lätt- och stålbyggnadsteknik.

Taksäkerhetskommittén

Taksäkerhetskommittén, TSK, är en gemensam satsning mellan branschpartners och organisationer som arbetar med att förebygga och minska risken för olycksfall vid takarbeten. På taksakerhet.se presenteras TSK:s standard för fallskydd på tak.