Om oss

Välkommen till Teknikhandboken "Byggnadsplåt, Material och Utförande"!

Initiativet till denna handbok togs av Plåt & Ventföretagen. Handboken vänder sig i första hand till arkitekter, konsulter, fastighetsägare och fastighetsförvaltare. Den har också visat sig vara dels ett lämpligt referensmaterial i diskussioner mellan entreprenörer och beställare, dels ett utmärkt utbildningsmaterial.

Syftet är att från olika perspektiv belysa plåtens möjligheter ur arkitektonisk och teknisk synvinkel men också dess begränsningar.

Ursprungliga författare till respektive kapitel var:

1. Påverkan på tak och fasaderTorbjörn Osterling
2. Plåtmaterial, egenskaperTorbjörn Osterling
3. Plåtmaterial i kretsloppetEva Waltersson
4. Takets utformning och planlösningBo Selander
5. Fasadens utformningBo Selander
6. Underlag för plåtTorbjörn Osterling
7. Infästning av plåt i olika underlagJan-Inge Bengtsson
8. Rörelser och rörelsefogarTorbjörn Osterling
9. Bearbetning, formningOsmo Kurki
10. UtformningBo Selander och Torbjörn Osterling
11. Tillträdes- och skyddsanordningarJarl Alenius
12. UnderhållTorbjörn Osterling
13. Målning Kurt Fredriksson
14Lättbyggnadsteknik Annika Brännmark
 15. AMA-figurer Bo Selander och Torbjörn Osterling

Efter att de ursprungliga texterna publicerades har vissa revideringar gjorts. I vissa fall har revideringarna gjorts av andra personer. Har du synpunkter på innehållet eller anser att något saknas så kan du lämna meddelande genom att klicka på "Kontakt" ovan..

platochventforetagen_loggo

Plåt & Ventföretagen är bransch- och arbetsgivarförbundet för alla plåt- och ventilationsföretag som i dag samlar cirka 930 medlemsföretag med runt 9 000 anställda.