Teknikhandboken Byggnadsplåt

Om oss

Syftet med Teknikhandboken Byggnadsplåt är att lyfta fram och belysa byggplåtens fördelar och möjligheter, ur både arkitektonisk och teknisk synvinkel. Innehållet riktar sig i första hand till arkitekter, byggherrar, fastighetsägare, fastighetsförvaltare, bostadsrättsföreningar samt yrkesskolor.

Teknikhandboken Byggnadsplåt ägs och drivs av Plåt & Ventföretagen. AMA-figurerna är publicerade med tillstånd från AB Svensk Byggtjänst.

Just nu arbetar vi med att uppdatera texterna och bilderna i teknikdelen av handboken. Medan arbetet pågår kan du hitta den gamla handboken här.