Figurer från AMA Hus 21 är utgivna med tillstånd från AB Svensk Byggtjänst.
För samtliga AMA-figurer gäller:
© AB Svensk Byggtjänst.